Назад

БТПП принципно подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност


Българска търговско-промишлена палата се запозна с предложените изменения и допълнения в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, сигн. № 48-254-01-7. Със Законопроекта се предлагат промени във връзка с възможността на наемане на висококвалифицирани чужденци на българския пазар с т.нар. "Синя карта", съкращаване на процедурите за кандидатстването в различните администрации, както и въвеждането на списък с професии, които да отговарят на критерия за „Синя карта“.

БТПП отдавна настоява за въвеждането на облекчени режими и условия за наемане на чуждестранни работници извън ЕС. Бизнесът отчита, че в последните години на пазара на труда е все по-осезаема липсата на кадри, като този процес се задълбочава от последвалите здравни и икономически кризи. В тази връзка, Палатата подкрепя усилията на законодателите да въведат съкращаване на процедурите, като предлага да се инициира и съкращаване на сроковете, тъй като в ерата на дигитализацията това вече е напълно възможно и разумно.

Въпреки това БТПП смята, че някои от направените предложения могат и би било добре да претърпят изменения с цел по-доброто прилагане на предложените процедури, а именно:  

  • Палатата счита за правно некоректно въвеждането на дефиниция „признат работодател“
  • Изискванията за групова застраховка в размер на 200 000 лв. или банкова гаранция със същия размер утежняват работодателите и би следвало да отпаднат или да бъдат сведени до минимум.

Предложенията и мотивите на БТПП са подробно изложени в Становището ТУК

БТПП изразява принципна подкрепа по посочения законопроект и остава на разположение със свои становища и експерти при последващото разглеждане на предложенията.