Брой 135 (645), 17-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната


„Предложената актуализация на ЗДБРБ за 2014 г. и на бюджета на НЗОК за 2014 г. няма аналог досега, тъй като не е имало случай отиващо си правителство да поеме отговорната позиция и да извърши подобна актуализация, за да осигури гъвкавост и надежден буфер за правителствата, които идват след него". Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов на пресконференция след заседанието на МС, на което са одобрени предложенията за промени в държавния бюджет и в бюджета на Касата.

Министър Чобанов съобщи, че актуализацията е мотивирана от взетото политическо решение, което е на базата на постигнатото съгласие от политическите сили на консултациите при президента. Тя се налага, за да се гарантира финансовата стабилност на страната, защото ситуацията изисква подобни решения - категоричен е финансовият министър. „С актуализацията на бюджета се цели засилване на фискалните буфери, които да са на разположение на правителствата с оглед гарантиране на финансовата стабилност" - каза още Чобанов. Той уточни, че това би осигурило гъвкавост при настоящата нестабилна политическа ситуация, а неотложността на тази мярка се предопределя от ограниченото време на работата на 42-рото НС.

„Общественото доверие, което ще осигурим чрез възможността следващите правителства да гарантират стабилността, е ключово условие за самата финансова стабилност на страната" - каза министър Чобанов. Осигуряването на фискалните буфери дават ясен сигнал, че страната разполага с необходимите инструменти и че ще предприеме необходимите действия за постигане на поставената цел. „Актуализацията цели единствено гарантиране на гъвкавост и възможност служебното правителство да оперира нормално в среда, в която отсъства работещ парламент", коментира още министърът.

Предложено е в актуализацията на ЗДБРБ дефицитът да бъде увеличен със 725 млн. лв., което е 0,9% от прогнозния БВП, като дефицитът се увеличава на 2,7% от БВП. Това са 225 млн. лв. за бюджета на НЗОК и 500 млн. лв. намаление на заложените приходи. В актуализацията е предложено увеличение на дълга с 3,4 млрд. лв. - това е още един буфер за правителствата. Дългът е за финансиране на 725 млн. лв. допълнителен дефицит и 2,7 млрд. лв. за възможности за предприемане на мерки за осигуряване на стабилността в икономиката и финансовата система. „Така показваме, че държавата застава зад стабилността на финансовата система и ще продължи да го прави дори и при смяна на правителството" - заяви министър Петър Чобанов.

Предвидено е също така увеличение на максималния размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през годината във връзка с възможността за издаване на държавни гаранции в полза на ФГВБ в размер до 2 млрд. лева.  „Това е за да бъде по-гъвкав Фондът по отношение на инструментариума, с който разполага" - уточни Чобанов. Предвидено е и самият Фонд също да може да емитира дълг, за да се осигурят фискални буфери и ако се наложи, те да бъдат използвани.

Министър Петър Чобанов обясни, че при изпълнение на приходите дефицитът ще се намалява и е възможно дори изпълнение на сега заложеното. Той изрично подчерта, че в мотивите за промени в бюджета на НЗОК ще се посочи и ще се изисква предприемането на дисциплиниращи мерки, които да се приложат от Надзорния съвет на Касата. Чобанов уточни, че средствата за актуализация на бюджета на Касата ще са за следните разходи - 200 млн. лв. за болничната помощ и 25 млн. лв. за осигуряването на лечение на онкоболните пациенти. Министърът съобщи, че намалението на приходите в размер на 500 млн. лв. е за сметка на намаляване на очакваните приходи от ДДС, предимно ДДС от внос.

По отношение изпълнението на приходите министър Чобанов коментира, че през месец юли предварителните разчети ще бъдат надхвърлени със 100 млн. лева. Той уточни, че през втората половина на годината ще има по-добри приходи и ще се навакса изоставането, както се е случило и миналата година.

Финансовият министър още веднъж отбеляза, че „бюджетът е разчетен за нормална политическа ситуация, а не за година с два пъти избори и със смяна на три правителства".  

 „Предложените промени в параметрите по приходите и разходите по държавния бюджет и по бюджета на НЗОК не са единственото възможно решение, като са налице и възможности за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г. при сегашните му параметри при реализация на мерките в частта на събираемостта на приходите и ограничаване на разходите. Същото се отнася и за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г., в който съществуват редица резерви, свързани с възможности за оптимизиране на дейността и със засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси. Въпреки това, с оглед осигуряване на достатъчни възможности за маневреност, гъвкавост и отговор на евентуални предизвикателства и фискални рискове в хода на бюджетното изпълнение до края на 2014 г., предложените законови промени предоставят възможност за действия на всяко следващо правителство при необходимост". 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)
Първи положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. Мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище Още
Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници
Eнергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната
Оптимизиране на дейността и засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание гласува законопроекти и промени в НК
Промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките иЗаконопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки
Министър Стойнев: Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети
Общият ръст на МОД за 2015 за сключените споразумения е 3.9% Още