Брой 135 (645), 17-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки


"През последната година успяхме да стабилизираме енергийния сектор и сега има дългосрочна визия за неговото развитие", каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в изявление по БНТ. "След предприетите от правителството мерки в сферата на енергетиката работата на миньорите е гарантирана, а износът на електроенергия - възстановен", подчерта Стойнев. Той припомни, че при встъпването му в длъжност енергийната система е била дебалансирана, след като са сключени договори, които не са били в интерес надържавата. Сред тях министърът посочи: "може би поради лобизъмвключените 1000 МВт ВЕИ, за които българският народ трябва да плаща 100% скъпатаенергия".

Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия, направени след искане на служебния кабинет, който бил притеснен от завареното от ГЕРБ в енергетиката. Работата по останалите 20% от препоръките на ЕК са били и тема на срещата между министър Стойнев и комисарЙотингер миналата седмица. Стойнев посочи като постижения на едногодишното управление старта на изграждането на балансиращ пазар, както и създаването на енергийна борса.

Икономическият министър бе категоричен, че в момента енергийните дружества функционират нормално и заплатите на около 64 000 служителя са гарантирани , преди създалата се ситуация около КТБ депозити на енергийни дружества не са местени от банката. "Успяхме да извадим голяма част от средствата на държавните дружества, които бяха концентрирани в КТБ по време на управлението на ГЕРБ. В момента 25% от парите на държавните компании са в тази банка и те ще бъдат осигурени", обясни той.

Правителството е реализирало редица политики в полза на българското общество в борбата с монополите, постигната е по-голяма справедливост по отношение на работата на ЕРП дружествата.

След предприетите от правителството мерки, българската икономика е реализирала икономически растеж две поредни тримесечия на тази година, работодателските организации също признават това, но са и прави, че политическата нестабилност, заплашва икономиката.

 "През първото тримесечие на тази година се разкриха 40 000 нови работни места – това не се е случвало от далечната 2009 година", допълни още той. "ВМЗ – Сопот вече работи и в момента сенаемат нови служители , въпреки критиките, че държавата взе мерки за оздравяването на предприятието.

"Правителството изпълни политики за икономизиране на българската външнаполитика и резултатите са налице. Вече има български фирми, които са подписали договори с партньори в Алжир, Авганистан и Ирак и започват да изграждат заводи", добавя Стойнев.
mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)
Първи положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. Мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище Още
Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници
Eнергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната
Оптимизиране на дейността и засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание гласува законопроекти и промени в НК
Промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките иЗаконопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки
Министър Стойнев: Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети
Общият ръст на МОД за 2015 за сключените споразумения е 3.9% Още