Брой 135 (645), 17-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани фирми в БТПП

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ EOД
(AIT INTERNATIONAL TRANSPORT)

Международен транспорт

АСТ ПОПКОРН ДОО
(AST POPCORN)

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде - производство на микровълнови пуканки

БЪЛГАРО-АЗЕРБАЙДЖАНСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА ПАЛАТА СД
(BULGARIAN-AZERBAIJAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)

Други бизнесуслуги - насърчава и подпомага дейността на всички стопански и нестопански субекти, имащи за цел разширяването на българо-азербайджанските търговски и икономически отношения

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦИРК СОФИЯ ЕООД
(BULGARIAN NATIONAL CIRCUS SOFIA)

Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията - цирк - културна дейност

ДЕЛИЯ ООД
(DELIА)

Строителство - строителство
Консултации по управление и стопанска дейност - консултантски услуги
Tърговия на едро с други хранителни продукти - търговия с хранителни стоки

НЕАМАР ООД
(NEAMAR

Други спомагателни дейности във водния транспорт - Корабно агентиране и корабен брокераж

СЕРАГОН НЕТУЪРКС АС-КЛОН БЪЛГАРИЯ
(SERAGON NETWORKS AS-BRANCH BULGARIА

Търговия на едро с други електронни елементи и оборудване - търговия на електронно и телекомуникационно оборудване

СИГМА-П  ООД
(SIGMA-P)

Строителство

ХДКС ЕООД
(HDKS LTD)

Tърговия на едро с други хранителни продукти - търговия с риба

ШЕРИФ СТРОЙ 1975 ЕООД
(SHERIF STROY 1975)

Строителство - Строителни услуги

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)
Първи положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. Мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище Още
Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници
Eнергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната
Оптимизиране на дейността и засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание гласува законопроекти и промени в НК
Промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките иЗаконопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки
Министър Стойнев: Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети
Общият ръст на МОД за 2015 за сключените споразумения е 3.9% Още