Брой 135 (645), 17-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници


Прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници дискутираха на кръгла маса в представителството на Европейската комисия в София енергийни експерти от страната и ЕС, представляващи държавни институции, бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество,  Обсерваторията за устойчиво развитие към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Сред участниците бе и президентът на Обсерваторията за устойчиво развитие към ЕИСК Луи Рибе. Модератор на дебата бе зам.-председателят на БТПП Георги Стоев.
 
Прилагането на Директивата се изследва в 6 страни – членки: Германия, Полша, Франция, Великобритания, Литва и България, за което ЕИСК предоставя подробна информация.
 
В рамките на дебата-кръгла маса в София, Еленко Божков от ДКЕВР представи ситуацията в България по отношение на енергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар. Въпросът за интеграцията на ВЕИ в електроенергийната система на България разви Венцислав Захов от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 
 
Активно участие в разискванията взеха и представителите на браншовите организации като Българска асоциация за фотоволтаична енергия, Българска ветроенергийна асоциация, Българска соларна асоциация, Асоциация на производителите на екологична енергия.
НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)
Първи положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. Мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище Още
Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници
Eнергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната
Оптимизиране на дейността и засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание гласува законопроекти и промени в НК
Промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките иЗаконопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки
Министър Стойнев: Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети
Общият ръст на МОД за 2015 за сключените споразумения е 3.9% Още