Назад

Българо-румънската палата организира визита за български компании в Норвегия


Българо-румънска палата организира обменна визита за български компании в Норвегия в периода 2-6 октомври 2023 г. Целта е да се споделят добри практики между представители на бизнеса от двете държави. Визитата ще даде възможност на български малки и средни предприятия да почерпят идеи за усъвършенстване или подобряване на техните бизнес идеи в областта на иновациите в зелената индустрия от фирми в Норвегия.

В програмата ще бъдат включени селектирани български компании, които на място ще се запознаят с иновативни бизнес решения, ще обсъдят с норвежки фирми възможността за внедряването им и ще разширят своите мрежи с контакти. Норвежките компании, които ще бъдат посетени, са в областта на строителството, производството, хранителната индустрия и др.

Ако сте представител на малко и средно предприятие, владеете свободно английски език и имате интерес за участие във визитата, можете да изпратите попълнен формуляр за участие не по-късно от 11.08.2023 г.

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

След разглеждане на заявките, комисия ще селектира общо 5 участници във визитата.

Разходите за пътуването, настаняването и изхранването на участниците ще бъдат покрити от Българо-румънска търговско-промишлена палата. Задължително условие е кандидатите, които подадат заявка за участие във визитата, да имат валиден задграничен паспорт и да владеят свободно английски език.

За повече информация можете да се свържете с Магдалена Симеонова от екипа на Българо-румънска палата на имейл: m.simeonova@brcci.eu.

Обменната програма е част от проекта Greening For Growth, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.