Назад

Създаване на нови възможности за усъвършенстване на професионалните умения на служителите в МСП, работещи дистанционноОт началото на 2022г. БТПП изпълнява проект REMOTENET, който се финансира по програма „Еразъм+“ и е с участието на 6 партньорски организации от 4 страни – България, Испания, Италия и Турция. Целта на проекта е да се подобрят цифровите умения на служителите, необходими за дистанционна работа, както и да се допринесе за преодоляване на отрицателните последствия от новия начин на работа, а именно  стрес, изолация, нарушаване на баланса между служебните ангажименти и личния живот и др.

През следващите два месеца консорциумът ще разработи съвкупност от обучителни модули и методологически ръководства, които ще подобрят уменията и знанията на служителите, работещи от разстояние. Образователните материали ще бъдат интегрирани в онлайн платформа, в която ще се проведат и самите интерактивни обучения. Учебното съдържание ще бъде достъпно на 5 езика: английски, български, испански, италиански и турски език. На 28 и 29 септември т.г. БТПП ще бъде домакин на партньорска среща в София, по време на която всички модули и учебни компоненти ще бъдат финализирани и готови за интегриране в обучителната платформа.

Палатата е в процес на финализиране на два обучителни материала:

  • Професионална и социална изолация, повишените нива на стрес и предприемане на мерки за преодоляване на тяхното негативно влияние;
  • Облачни услуги и технологии, видове платформи за споделяне и съхранение на файлове.

Консорциумът разработва и други полезни обучителни модули, тематизирани в следните сфери: управление на времето, ергономични техники, дигитална комуникация и умения, киберсигурност, цифрови платформи за колаборация и др.