Назад

Въпроси, свързани с предприемачеството, трудовата заетост и квалификацията на служителите, обсъдиха ръководствата на БТПП и МТСП




Стимулиране на трудовата заетост и предприемачеството, както и повишаването на квалификацията на служителите бяха приоритетните теми, коментирани на среща между ръководствата на Българската търговско-промишлена палата и Министерството на труда и социалната политика.

БТПП бе представена от председателя Цветан Симеонов, главния секретар Васил Тодоров, Гена Събева, член на ИС на Палатата, и експерти.

От страна на МТСП участваха министър Иванка Шалапатова и зам.-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Десислава Стоянова и Мая Василева.

Министър Шалапатова сподели, че екипът и́ ще поддържа по-непосредствена комуникация със социалните партньори и изказа свои идеи за усъвършенстване дейността на министерството.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че министерството може да разчита на активната подкрепа на Палатата, в качеството и́ на ротационен председател на АОБР, за подпомагане диалога между МТСП, работодателските организации и синдикатите.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров заяви, че бизнесът продължава да е привърженик на въвеждането на подоходен и имуществен тест, като база за разпределянето на социалните помощи. Той подчерта, че така ресурсите ще бъдат насочвани там, където наистина има нужда от тях, и социалноосигурителната система ще работи максимално ефективно.

По време на срещата ръководствата на БТПП и МТСП обсъдиха въпроси, свързани със справянето с недостига на кадри, формулата за определянето на минималната работна заплата и възможностите за оптимизация на пенсионната система.

БТПП, в качеството си на ротационен председател на АОБР, отново постави на дневен ред искането на бизнеса за облекчаване на процедурите за внос на работна ръка от страни извън ЕС.