Назад

Български икономически форум „Мобилити 2023“


8 юни 2023 г., Конгресен център на Международен панаир Пловдив

В рамките на TRUCK EXPO 2023

На форума ще бъдат дискутирани глобалните тенденции в областта на новите технологии в автомобилната индустрия, дигитализацията на процесите за управление, инфор­мационната свързаност и трансформацията към електрическа мобилност и устойчивост. В програмата е отделено специално внимание на практическите измерения на политиките на ЕС за декарбонизация и климатична неутралност на транспортните вериги, новите изисквания за безопасност, производителност, надеждност и устойчивост на автомобилите както и за раз­витие на транспортната инфраструктура на „умните градове“.

Очакват се над 200 участници от:

  • водещи автомобилни производители и автомобилни търговци;
  • екипи за R&D и автомобилен дизайн от България и чужбина;
  • лидери в производството и изграждането на зарядна инфраструктура;
  • най-големите компании в транспортната индустрия, логистиката, пътническия транс­порт, инфраструктурното планиране, системите за градска мобилност и интелигент­ни­те транспортни решения;
  • държавни и обществени институции.

Допълнителна информация и регистрация ТУК