Назад

Стандартите са навсякъде


На 18 май 2023 г. се проведе уебинар на тема „Използване на стандарти в обществените поръчки“.  Организатор на събитието е Българският институт за стандартизация (БИС) с лектор инж. Ивелин Буров, председател на УС на БИС. По време на уебинара представители на възложителите на обществени поръчки и представителите на фирмите и организациите, които подават оферти и участват в състезателната процедура, бяха запознати с основните принципи и правила в стандартизацията и оценяването на съответствието, използването на стандарти и технически спецификации при съставяне на техническите задания на обществените поръчки, както и с доказателствата за съответствие с тях при оценяване на предложенията. За участие бе поканен и експерт на GS1 България в лицето на Цвета Братанова, изп. директор, която направи общ преглед на стандартите GS1 и връзката им с електронното възлагане на обществени поръчки.

Използването на стандартите GS1 винаги е свързвано с цифровата трансформация и използването на нови технологии, а при електронното възлагане на обществени поръчки, търговските транзакции между клиентите и техните доставчици могат да бъдат безхартиени, което носи многобройни ползи и за двете страни. В различни страни  в Европа един от избраните базови стандарти за обществени поръчки е GS1 UN/CEFACT XML.  Поддържат се 4 съобщения:

  • Cross Industry Despatch Advice
  • Cross Industry Invoice
  • Cross Industry Order
  • Cross Industry Order Response.

GS1 ще продължи да поддържа и доразвива своите EDI стандарти, базирани на UN/CEFACT XML, в отговор на законовите изисквания и бизнес нуждите.

За повече информация се обръщайте към експертите на GS1 България, тел.: 02 /8117 604, 603 и имейл gs1bulgaria@gs1bg.org