Назад

Д-р Васил Тодоров участва в „Презареди кариерата си 2023“ – форум за професионално развитие във ВЕИ индустрията
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, взе участие в първото издание на кариерния форум за професионално развитие във ВЕИ индустрията „Презареди кариерата си“, организирано от Соларна Академия България.

Пред аудиторията той заяви, че за решаването на един от най-значителните проблеми на бизнеса у нас – липсата на квалифицирани кадри, ключов фактор е предприятията и браншовите организации да инициират промени в учебните програми. Експертизата и познаването на отделни части на пазара е концентрирана именно в сдруженията на бизнеса и затова те могат да помогнат, като регулярно анализират до каква степен изучаваните технологии и предмети са адекватни на тенденциите в съответната индустрия, и при нужда – да формулират предложения за промени. „Това е особено належащо в настоящето, където технологичният напредък (и специално все по-интензивното използване на изкуствения интелект) прави хоризонтът на събитията все по-кратък и това което се е изучавало преди няколко години, понастоящем може вече да не е актуално“, допълни той.

„Презареди кариерата си“ събра на едно място бизнеса, институциите и кандидатите за работа с цел да задълбочи диалога между ВЕИ индустрията, образованието и компетентните органи, за да работят съвместно върху иновативни и практически ориентирани подходи на обучение и създаване на зелени решения.

В края на форума д-р инж. Веселин Тодоров – председател на сдружение „Соларна Академия България“ и съорганизатор на форума, инициира дискусия, в която бяха обсъдени аспекти от подготовката на  специализирани кадри за ВЕИ индустрията – на отделните нива на образователната система – средно и висше, и в рамките на професионалното обучение.