Назад

Възлагане на обществени поръчки, които се откриват без обявление за поръчка и при които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП


Вкл. и за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса – инструкция, обновена на 19.05.2023 г.

Агенцията по обществени поръчки обнови Инструкцията относно оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса.

Променено е заглавието на инструкцията, с което се уточнява обхвата на нейното прилагане в ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуални инструкции и видеоматериали“.