Назад

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2023 година


По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2023 година:

- Коефициентът на безработица е 4.4%, или с 0.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. Над 70 000 души у нас са трайно безработни - това са над половината от всички, които не могат да намерят работа. ;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.4%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Пълните данни ТУК