Назад

Форум за енергийно сътрудничество между компаниите от Китай и Централна и Източна Европа


Министерство на енергетиката на Република България информира, че Националната енергийна администрация на Китай организира Форум за енергийно сътрудничество между компаниите от Китай и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), който ще се проведе виртуално на 10 ноември 2021г.

Темата на форума е задълбочаване на сътрудничеството в областта на чистата енергия и насърчаване на зеленото развитие на енергетиката. Програмата на събитието включва официално откриване, изказаване на представители на енергийни компании, асоциации и изследователски компании от Китай и ЦИЕ и двустранни срещи с фирми.  Участниците ще имат възможността да дискутират още: разработването и планирането при чистата енергия, инвестирането и финансирането на проекти за чиста енергия, сътрудничество в изграждането на мощности за чиста енергия, авангардни технологии в нисковъглеродния сектор.

Покана и предварителна програма: ТУК

За допълнителна информация и регистрация: https://ceec.tonggao.info/?lang=en