Назад

МТСП обявява конкурс за Годишна награда за корпоративна социална отговорност


Конкурсът има за цел да популяризира добрите практики в корпоративната социална отговорност и да вдъхнови и други хора, неправителствени организации, публични структури и компании да последват добрия пример. Чрез участието си в престижния конкурс кандидатите имат възможността да споделят с широката публика своите най-ефективни КСО програми и добри практики, да получат заслужено признание и да повишат репутацията си сред клиенти, партньори, инвеститори и обществото като цяло.

Уважавано жури, избрано сред членове на КС по КСО, ще отличи победителите на базата на техните добри практики в областта на КСО и спрямо положителното влияние и приносът, който проектите им са оказали върху обществото, бизнеса и околната среда.

Наградата има за цел да насърчи устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики в областта на Корпоративната социална отговорност .

С нея ще бъдат удостоени бизнес структури, органи на административното управление и граждански организации, които прилагат прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики в областта на корпоративната социална отговорност.

      Наградата ще се връчи в три категории - Социално отговорен стратегически мениджмънт в областта на:

  1. Човешките ресурси;
  2. Обществото;
  3. Околната среда.

      Кандидатстването се осъществява чрез попълване на формуляр, който може да изтеглите тук

Попълненият формуляр за кандидатстване/номиниране се изпраща на електронен адрес: CSR_awards@mlsp.government.bg

Крайният срок за кандидатстване е 30.11.2021 г., 17.30 часа!

Победителите в конкурса ще бъдат отличени на официална церемония, която ще се състои през м. януари 2022 г. в гр. София.

За допълнителна информация: Румен Донев – тел.: 02/8119 507.