Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС


Националната агенция за приходите е публикувала становище на изпълнителния директор на НАП относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на ЕС - Регламент (ЕО) 883/2004 и Регламент (ЕО) 987/2009.

Промените са влезли в сила от 28 юни т.г. и са свързани с определяне на приложимото законодателство (например спрямо членовете на летателния или кабинен екипаж, изпълняващ пътнически или товарни въздухоплавателни услуги; спрямо лицата, които осъществяват дейност като заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели и др.). В становището са дадени и конкретни примери.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още