Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО

Представители на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и на  Браншовата организация за текстил и облекло в Кюстендил (БОТО) се срещнаха с ръководството на Палатата. Двете сдружения са активни членове на БТПП.

Валерия Жекова - председател на УС на БАПИОТ, и Йордан Беловодски - изп. директор на БОТО, очертаха най-често срещаните проблеми на българските производители от текстилния бранш. Обсъдени бяха възможностите за утвърждаване на българските фирми на европейския пазар.

Констатирано беше, че част от западните клиенти избират България отново заради по-качествените материали, по-прецизната изработка и спазването на сроковете за доставки по договорите, което е положителна тенденция за страната ни.

Секторът “Производство на облеклото“ обхваща около 5% от индустриалното производство в страната. И именно защото секторът е един от най-големите работодатели, в Европейските програми и в процеса на планирането трябва да се отразят по-пълно интересите му.

Поставен бе и въпросът за обединяване на усилията за бъдещо провеждане на изложение за облекло и текстил.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още