Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и експерти от Палатата участваха в проведената днес в Министерски съвет дискусия на резултатите от оценката на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти, използвани по седемте оперативни програми.

Системата от седем оперативни програми и съпътстващите ги процедури, съ-финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България, е успешна и води до положителни резултати като покрива нуждите на страната в приоритетни области. Това стана ясно по време на публично представяне на резултатите от извършена външна оценка на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за програмен период 2007-2013 г.  Анализът беше представен от Михалис Никитаридис, ръководител на екипа, изготвил оценката.

Министър Томислав Дончев очерта необходимостта през следващия програмен период фокусът на усилията да не бъде само върху степента на усвояването на еврофондовете, а и върху  резултатите от това усвояване, а също и доколко тези усвоени средства са допринесли за постигането на набелязаните цели и дали са били правилно насочени.

Министър Московски накратко представи напредъка по ОП „Транспорт” през последните две години.

Министър Дончев оцени работата по европрограмите с "добър", като подчерта, че оценката се подобрява, но все още има много работа. Той отбеляза необходимостта от намаляване на административната тежест при усвояването на средствата и получи подкрепата на аудиторията. В редица становища на Палатата това е било и продължава да бъде едно от основните нейни предложения с цел оптимизиране на процеса на усвояване на средствата от ЕС.

Документи:
Резюме  на окончателния доклад - Анализ и оценка на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти, използвани по седемте оперативни програми

Презентация на Анализа

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още