Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май


По предварителни данни през май 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.9% в сравнение с април 2012 година. Спрямо същият месец на миналата година показателят регистрира ръст от 0,9 на сто, показват данните на Националния статистически институт.

Припомняме ви, че през април показателят отчете ръст от 1,5%  спрямо март същата година. Календарно изгладеният индекс на промишлеността също бележи повишение - с 0,3% спрямо съответния месец на 2011 г.

Месечни изменения

През май 2012 г. спрямо предходния месец е отбелязано увеличение в добивната промишленост с 2.6%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 0.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 22.8%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.7%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.3%, при производството на мебели - с 12%. Спад е регистриран при производството на основни метали - с 15.2%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.9%, при производството на облекло - с 3.8%.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 3.9%, докато намаление се наблюдава в добивната промишленост - с 13.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (4.6%) и в производството на енергийни продукти (1.0%), докато в производството на продукти за междинно потребление е отчетен спад (4.3%).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още