Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN


Националната камара на малките и средни предприятия на Словения и европейската мрежа за подкрепа на МСП “Enterprise Europe Network” (EEN) организират двустранни бизнес срещи в областите: възобновяеми енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника.

Срещите ще се проведат в рамките на  Международния търговски панаир в Целе, Словения, на 13 септември. Главната цел на форума е създаване на международни партньорства в горепосочените области. Български фирми ще имат възможност да се срещнат с чуждестранни компании, работещи в секторите възобновяеми енергийни източници, металургична индустрия, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника, както и да представят своите дейности и услуги на чужди фирми.

Регистрацията на фирми, желаещи да участват във форума, се извършва на интернет страницата  http://www.b2match.eu/slovenia2012 . Краен срок за регистрация: 31 август 2012.

Окончателният график на двустранните срещи ще бъде публикуван на 10 септември на http://www.b2match.eu/slovenia2012  и изпратен на всеки регистриран участник по e-mail.

Участието във форума е безплатно, но пътни, дневни и настаняване са за сметка на участниците.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още