Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан


В БТПП се проведе среща на представители на фирми-членове на Палатата с бизнесмени от Иракски Кюрдистан. Участваха 18 иракски фирми от браншовете конфекция, аксесоари, птицевъдство и животновъдство, пластмасови тръби и кабели, строителство, петрол, селско стопанство, производство на военно облекло, гуми, автомобилни акумулатори и търговия и др. Делегацията посети страната ни по покана на Хасковската ТПП.

Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни.

Маджид Таха, председател на “Сдружението за приятелство Кюрдистан – България”, благодари на БТПП и на Хасковската ТПП и отбеляза отличното сътрудничество и взаимодействие.

По време на срещата бяха представени условията за  развиване на бизнес в Иракски Кюрдистан - всяка чужда новорегистрирана фирма за период от 10 години не плаща данъци; при откриване на предприятие или цех за период от 5 години не се заплащат мита при вноса на суровини и материали за съответното производство. Осемнадесет страни от европейския съюз вече са открили свои представителства в Иракски Кюрдистан, бе съобщено по време на срещата.

Проведоха се индивидуални срещи между предприемачи от двете страни.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още