Назад

Дефинирани са основните стълбове на стратегията на GS1 в Европа за периода 2024-2026 годинаНа 13 и 14 декември в Малта се проведе третото за 2023 година заседание на изпълнителните директори на 49 Национални организации от Европа и Азия, членове на регионалната GS1 в Европа.

Заседанието в края на годината е за отчитане на постиженията през 2023 г. Значителен е напредъкът по трите стратегически стълба: кръгова икономика; проследимост и прозрачност; изграждане на платформа за ефективно сътрудничество. Във фокуса на първата тема са цифровият продуктов паспорт и опаковките с оглед на тяхното рециклиране. GS1 като стандартизираща организация предлага глобална методика за уникално идентифициране на продуктите, което да послужи за връзка между различни бази данни при формирането на цифровия продуктов паспорт. Разработено е специално ръководство за идентификация на батериите. Идентификацията и модел на данните са актуални и по темата за опаковките. Стандартите за идентификация GS1 се използват в редица страни при изграждането на Национални депозитни системи. В началото на 2024 година ще бъдат публикувани примери за добри практики от различните страни.

Във фокуса на темата за проследимост и прозрачност са секторите строителство, селско стопанство и алкохолни напитки, където прилагането на стандартите се увеличава, не само по отношение на идентификацията на продуктите, но също и на локации по веригата от производителя/фермата до мястото на продажба/вилицата, както и споделянето на качествени данни. Бяха представени успешни проекти в отделни страни.

През изминалата година GS1 България работи усилено за намиране на подходящо решение за електронни етикети при вината  (GS1 QR код с линк към информация за състава и хранителната стойност на тези продукти). Подписано е споразумение с преференциални условия за използване на платформата Bottlebooks от българските производители на вина и алкохолни напитки.

На заседанието бе обсъден напредъка по мигриране от линейни към 2D баркодове, в това число реални сценарии за приложение, скорост на принтиране и скорост на сканиране, и необходимостта от обновяване на използваните софтуери и хардуер. Специално внимание бе отделено на Глобалния GLN регистър, който играе ключова роля при електронния обмен на данни за проверка идентичността на фирмите; в рамките на решения за проследимост и при IFS сертификация. В началото на 2024 година GS1 България ще осигури достъп на фирмите до този глобален регистър.

Разгледана бе стратегията на Европейската организация за периода 2024-2026 година и бяха одобрени основните стълбове:

  • кръгова икономика с фокус върху изграждане на партньорство с асоциации, държавни институции и други заинтересовани страни, с цел да се повиши познаването и значението на стандартите за кръгова икономика;
  • проследимост и прозрачност с фокус върху разработването на материали и добри практики, и задълбочено консултиране на фирмите за прилагане на стандартите;
  • цифрова трансформация с фокус върху осигуряването на качествени продуктови данни.

Всичко изброено по-горе е базирано върху добро сътрудничество между Националните организации, членове на GS1 в Европа и заинтересованите страни.

На заседанието бяха приети предварителния финансов отчет за текущата година и бюджета за 2024 г.