Назад

ЕК одобри помощ в размер на 2,6 млрд. евро за RWE за предсрочно затваряне на въглищни електроцентрали


Европейската комисия установи, че мярката за подпомагане на RWE Power AG („RWE“) в размер на 2,6 млрд. евро е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. Помощта ще компенсира RWE за предсрочното спиране на електроцентралите на лигнитни въглища в минната област Рейн.

Германската мярка

Съгласно германския закон за поетапно спиране на използването на въглища за производство на електроенергия, използването им ще трябва да бъде преустановено до 2038 г. Германия реши да сключи споразумения с основните производители на електроенергия от лигнитни въглища, RWE и Lausitz Energie Kraftwerke AG („LEAG“), за да насърчи ранното затваряне на електроцентралите, работещи с лигнитни въглища. През 2021 г. тя уведоми ЕК за плана си да компенсира тези оператори с 4,35 млрд. евро: 2,6 млрд. евро бяха предназначени за инсталациите на RWE за производство на лигнитни въглища, разположени в Рейнската област и 1,75 млрд. евро за инсталациите на LEAG в Лаузиц.

През март 2021 г. ЕК започна задълбочен анализ, за да прецени дали плановете на Германия представляват държавна помощ. През декември 2022 г. Германия уведоми ЕК за изменение на споразумението си с RWE, включително за преразгледан метод на изчисляване на пропуснатите ползи на RWE, за да докаже, че компенсацията от 2,6 млрд. евро е оправдана и пропорционална. През март 2023 г. ЕК разшири обхвата на текущото си задълбочен анализ, за да обхване новите елементи, за които Германия е уведомила.

Оценката на ЕК

Въз основа на задълбочената оценка ЕК стига до заключението, че мярката в полза на RWE представлява държавна помощ, тъй като предоставя предимство на оператора на електроцентралата. Въпреки това ЕК заключи, че помощта е:

  • необходима на RWE, за да прекрати постепенно експлоатацията на своите електроцентрали, работещи с лигнитни въглища, които понастоящем са печеливши. ЕК установи, че компанията RWE трябва да бъде стимулирана и компенсирана да излезе от пазара, за да постигне целите на Германия за опазване на околната среда и да намали емисиите си на парникови газове до 2030 г.
  • подходяща, тъй като алтернативните мерки на политиката не биха позволили такова добре насочено и предвидимо поетапно спиране, както и консенсус между Германия и операторите на електроцентрали.
  • пропорционална, тъй като е ограничена до необходимия минимум и не води до свръхкомпенсация, като се има предвид, че настоящата нетна стойност на пропуснатите печалби на RWE е значително по-висока от настоящата нетна стойност на компенсацията.

ЕК заключава, че приносът на мярката за постигане на целите на ЕС в областта на околната среда и климата е по-голям от потенциалното нарушаване на конкуренцията, предизвикано от помощта.  Въз основа на това ЕК одобри германската мярка съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Това решение не обхваща официалния анализ на ЕК за компенсаторната мярка в полза на LEAG. ЕК е в непрекъснат конструктивен контакт с германските власти по този случай, също и в светлината на продължаващия обмен на мнения между германските власти и LEAG.  ЕК е напълно наясно с необходимостта от справяне с предизвикателствата, които излизането от пазара на лигнитни въглища поставя пред засегнатите региони и работниците в Източна Германия. ЕК си сътрудничи тясно с германските власти за намиране на работещи решения за справяне с предизвикателствата, породени от излизането от пазара на лигнитни въглища и днешното решение показва, че такива решения могат да бъдат намерени.