Назад

Годишен доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии


Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) представи годишен доклад в сферата на бизнеса, новите технологии и образованието. Асоциацията има за цел да подобри бизнес средата и същевременно да допринесе за подобряване на качеството на образованието и създаване на икономика, ориентирана към знанието. Илия Кръстев, изпълнителен директор на AIBEST, представи данните за 2022-ра година.

Представените резултати обхващат общо 802 български компании, 360 от които се занимават с изнесени услуги, в ИТ сектора са 416, съвсем малък е делът на тези в сегмента на R&D (Research and development). Над 50% от аутсорсинг дружествата са мажоритарно притежавани от чуждестранни компании. Заетите в тях са 104 690 души, като най-много от тях – 62 778, са в ИТ фирмите. Докладът констатира, че голяма част от фирмите (81%) са разположени в гр. София, следвани от гр. Пловдив, който е на второ място по предпочитание. Според проучването се забелязва и засилен интерес към градове като гр. Русе и гр. Стара Загора.

Общо тези компании дават 5.8% от БВП на България през 2022 г., а прогнозата е делът им в икономиката на страната да се повиши до 9.2% през 2025 г. Растежът на тази индустрия е средно около 16% годишно, което я прави една от най-високите в страната. Общата печалба расте с 21.9% на годишна база. Наблюдава се и увеличение с 6,7 % на заплатите спрямо предходната година.

През 2022 г. високотехнологичната индустрия затвърждава позицията си на предпочитан работодател с изключително силен социален и икономически отпечатък за развитието на страната.

„С добрите условия на труд, възможности за кариерно развитие и заплати, които са в пъти по-високи от средните за страната, нашата индустрия е значим фактор за задържането и връщането на младите хора в България. Реално високотехнологичният сектор е най-големият университет в страната. Годишно компаниите ни инвестират милиони левове за допълнителни обучения и преквалификация на служители си и потенциални такива, за да могат тези кадри да отговарят на изискванията и нуждите на пазара на труда. Затова основен приоритет за нас остава съвместната работа с институциите за подобряването на качеството на българското образование и за реализирането на цялостна реформа в образователния сектор. “, добавя Илия Кръстев. 

Участие в отворената дискусия взеха Наталия Митева, заместник-министър на образованието, Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ и гПетър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Обсъдени бяха полаганите усилия от страна на бизнесите в сектора на високите технологии, които развиват паралелки в средни училища, а в някои градове и цели училища за подготовка на бъдещи кадри, като по този начин  създават малки общности с интереси към високите технологии, извън големите градове.

В доклада за 2022 г. също се посочва, че България запазва позицията си като една от водещите страни в региона в 20 от най-известните световни класации, свързани с конкурентоспособността на националните икономики като се отчита напредък в борбата с корупцията, привличането на чуждестранни инвестиции и на фондове за рисков капитал.