Брой 190 (950), 02-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Той цели подобряване на институционалната рамка за електронното управление, която включва създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДПЕСО). Държавната агенция ще се създаде на базата на дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Държавната агенция се създава към Министерския съвет. Тя ще има функции както по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики, стратегическо планиране и законодателни инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики и секторни и междуведомствени проекти, така и по поддържане на централизирани регистри за нуждите на електронното управление, поддържане на централизирани регистри, развитие на информационни центрове, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

За първи път се създава структура със силни правомощия в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), включително за издаване на задължителни разпореждания и указания до всички администрации. Държавната агенция „Електронно управление“ ДАЕУ ще има редица правомощия по налагане на единни политики, стандарти и типови изисквания по отношение закупуването на активи, разработката на информационни системи и приоритизирането при електронизацията на услуги.

Държавната агенция „Електронно управление“ ще има правомощия за осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол, по същество и по целесъобразност на проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на етап още преди да се стартира обявяването на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Държавна агенция „Електронно управление“ ще има правомощия и функции за изграждане и поддръжка на споделена инфраструктура (споделени информационни ресурси на електронното управление) от които да се възползват всички държавни органи, с цел постигане на икономия от мащаба.

Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ще осъществява ограничен обхват на дейности, отнасящи се само до определени типове услуги. В законопроекта са предвидени механизми за гарантиране на прозрачност и невъзможност ДПЕСО да реализира преразпределяне на обществен ресурс без прилагане на ЗОП, избягвайки конкуренцията с частния сектор.

Държавното предприятие „Единен системен оператор“ ще осигурява и капацитет за постоянно наблюдение на споделените информационни ресурси и ще управлява услугите по поддръжка, изпълнявани от компании от частния сектор.

В допълнение, законопроектът затвърждава технологичната неутралност на закона, като премахва използването на променящи се с бързи темпове конкретни технологии.

Чрез реализацията на предложения модел в законопроекта се очаква да намали чувствително разходите за електронно управление и да ускори въвеждането му.

Обществените консултации са открити до 15 октомври 2015 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Албания ще открият Българо-албански бизнес форум в БТПП
7 октомври 2015 г. от 9:30 часа в сградата на Палатата Още
Тържествено честване в Габрово на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати в България
Българо-румънски форум с участие на фирми от Букурещ и Прахова
През програмния период 2014 – 2020 се откриват нови възможности за изграждане на здрава и работеща българо-румънска стратегия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
30 елитни винопроизводители идват на Фестивала на виното АВГУСТИАДА-2015 в Стара Загора
16 - 18 октомври, Регионален исторически музей - Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Започна регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2015 г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Правителството възнамерява да създаде нова "мегаагенция" за електронно управление Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
1000 малки фирми в България ще получат 100 млн. евро по първото споразумение между ЕИФ и СИБАНК по Планa за инвестиции за Европа
Целта е да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС Още
Европейската комисия търси мнението на хората от граничните райони на Европа за подобряване на ефективността на трансграничните проекти
От близо 500 млн. население на Европа над 185 млн. души живеят в гранични райони Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Стопанска мисия на австрийски фирми
20 -21 октомври 2015г., София и Пловдив Още