Брой 190 (950), 02-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия търси мнението на хората от граничните райони на Европа за подобряване на ефективността на трансграничните проекти


Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия започна общоевропейско общественото допитване за подобряване на трансграничното сътрудничество в Европа.

"От близо 500 милиона население на Европа над 185 милиона души живеят в гранични райони - между държавите членки или със съседни държави. ЕС инвестира успешно вече 25 години в програми за трансгранично сътрудничество, което подобрява условията за живот, взаимното разбирателство и интеграция между граничните райони. Въпреки това понякога проектите в тези региони срещат пречки от различно естество. Затова Европейската комисия реши да се обърне към хората от граничните райони с обществено допитване за най-добрите начини те да бъдат преодолени.", заяви г-жа Чарлина Вичева директор в Генерална дирекция "Регионална политика". 

Тя посети проекти в Гюргево и Русе и участва в дискусия за подобряване на трансграничното сътрудничество в Русе с представители на месните власти, неправителствени организации, бизнеса и граждани.

Общественото допитване беше обявено от европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу. То е достъпно онлайн от 21 септември до 21 декември 2015 г., а резултатите ще бъдат публикувани в интернет. До началото на 2017 г. ще бъде изготвен окончателен доклад с препоръки относно това как страните и регионите от ЕС да намалят оставащите пречки.и отворено за мнението на всички граждани.

В Гюргево г-жа Вичева се запозна с работата на трансграничния център за извънредни ситуации, изграден по програмата за сътрудничество между България и Румъния в програмния период 2007 - 2013 г.

Новата трансгранична програма между България и Румъния за периода 2014 - 2020 г. е за общо 215 милиона евро. Приоритетите области, в която тя ще подкрепя проекти, са модерния щадящ околната среда транспорт, опазване на биоразнообразието в Натура 2000, мерки за увеличаване на капаците за реагиране при природни бедствия, създаването на работни места и трансграничната мобилност на трудовия пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Албания ще открият Българо-албански бизнес форум в БТПП
7 октомври 2015 г. от 9:30 часа в сградата на Палатата Още
Тържествено честване в Габрово на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати в България
Българо-румънски форум с участие на фирми от Букурещ и Прахова
През програмния период 2014 – 2020 се откриват нови възможности за изграждане на здрава и работеща българо-румънска стратегия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
30 елитни винопроизводители идват на Фестивала на виното АВГУСТИАДА-2015 в Стара Загора
16 - 18 октомври, Регионален исторически музей - Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Започна регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2015 г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Правителството възнамерява да създаде нова "мегаагенция" за електронно управление Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
1000 малки фирми в България ще получат 100 млн. евро по първото споразумение между ЕИФ и СИБАНК по Планa за инвестиции за Европа
Целта е да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС Още
Европейската комисия търси мнението на хората от граничните райони на Европа за подобряване на ефективността на трансграничните проекти
От близо 500 млн. население на Европа над 185 млн. души живеят в гранични райони Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Стопанска мисия на австрийски фирми
20 -21 октомври 2015г., София и Пловдив Още