Брой 190 (950), 02-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

1000 малки фирми в България ще получат 100 млн. евро по първото споразумение между ЕИФ и СИБАНК по Планa за инвестиции за Европа


Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа.

Благодарение на споразумението през следващите три години СИБАНК ще може да предостави на малки и средни предприятия в България заеми на обща стойност 200 милиона лева (около 100 милиона евро). Заемите ще се отпускат с гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансова подкрепа от Европейската комисия. Така СИБАНК ще може да предложи допълнително финансиране при изгодни условия на повече от 1000 малки и средни предприятия.

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е невероятна новина за българските предприятия и българската икономика. В тези много трудни стопански условия имаме нужда от възможно най-много инвестиции. Точно затова използваме бюджета на ЕС, за да гарантираме заеми за МСП в размер на 200 милиона лева. Призовавам предприятията да се възползват от тези заеми.“

При подписването на споразумението в София ръководителят на направление „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ Алесандро Тапи отбеляза: „С радост подписвам първото споразумение по Европейския фонд за стратегически инвестиции, благодарение на което малките и средните предприятия в България ще могат да ползват гаранции по програма COSME. В сътрудничество със СИБАНК и с помощта на фонда ще можем да окажем още по-сериозна подкрепа на предприятията и ще помогнем на предприемачите да развиват дейността си. Съвместно с фонда СИБАНК ще подпомогне българските малки и средни предприятия, които се нуждаят от финансиране, за да улесним предприемачите да разширяват дейността си и да разкриват работни места.“

 

Главният изпълнителен директор на СИБАНК Петър Андронов заяви при подписването на споразумението: „Ние смятаме, че подписването на гаранционното споразумение между ЕИФ и СИБАНК по програма COSME е нов етап от успешното сътрудничество между двете институции. Така ще осигурим възможност на стотици малки и средни предприятия да изпълнят чудесните си предприемачески идеи при преференциални условия на финансиране“. Той отбеляза също така, че предприятията в България са намерили стабилен и надежден партньор в лицето на ЕИФ.

Това е едно от първите споразумения по програма COSME в Европа, сключено с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Така Групата на ЕИБ отговаря на призивите на държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент в най-кратки срокове да стартира конкретни инициативи в рамките на ЕФСИ, с които да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС.

 

Контекст
Планът за инвестиции за Европа — въпроси и отговори
Уебсайт на ЕИФ
Програма COSME

Достъп до финансиране

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Албания ще открият Българо-албански бизнес форум в БТПП
7 октомври 2015 г. от 9:30 часа в сградата на Палатата Още
Тържествено честване в Габрово на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати в България
Българо-румънски форум с участие на фирми от Букурещ и Прахова
През програмния период 2014 – 2020 се откриват нови възможности за изграждане на здрава и работеща българо-румънска стратегия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
30 елитни винопроизводители идват на Фестивала на виното АВГУСТИАДА-2015 в Стара Загора
16 - 18 октомври, Регионален исторически музей - Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Започна регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2015 г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Правителството възнамерява да създаде нова "мегаагенция" за електронно управление Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
1000 малки фирми в България ще получат 100 млн. евро по първото споразумение между ЕИФ и СИБАНК по Планa за инвестиции за Европа
Целта е да се ускори достъпът до кредитиране и да се осигурят гаранции за проекти, подпомагащи заетостта и растежа в ЕС Още
Европейската комисия търси мнението на хората от граничните райони на Европа за подобряване на ефективността на трансграничните проекти
От близо 500 млн. население на Европа над 185 млн. души живеят в гранични райони Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Стопанска мисия на австрийски фирми
20 -21 октомври 2015г., София и Пловдив Още