Брой 207 (967), 27-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Решение на МС за приемане на Отчет за 2014 г. и на План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република Бъ


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Отчетът за 2014 г. и Планът за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на  Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) са разработени на основание на РМС № 625 от 22.08.2006 г. и на Протоколно Решение по Протокол № 4 от заседание на Министерския съвет от 01.02.2012 г. 

Отчетът за 2014 г. и Планът за 2015 г. за мониторинг на  изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представят изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

Отчетът за 2014 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) съдържа пет части. Част І проследява основните тенденции в демографското развитие през 2014 г. В Част ІІ  са представени основни структури на населението и особеностите на развитие на качеството на човешките ресурси. Част ІІІ се отнася до управлението на демографските промени; трансформиране на демографските предизвикателства в нови възможности за устойчиво развитие; разпознаване и използване на възможностите на „демографските прозорци“.  В Част ІV са описани мерките и дейностите, предприети и изпълнявани през 2014 г. от отговорните официални институции, граждански организации, социални партньори и академична общност в подкрепа на изпълнението на актуализираната демографска стратегия. Чест V представя оценката на изпълнението на стратегията за демографско развитие през 2014 г.     

Планът за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е разработен в съответствие със структурата на стратегията по 5 приоритета и 12 направления в изпълнение на основната стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Планът ще допринесе за осъществяване на преглед и систематизация на предприетите комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие през 2015 г. Изпълнението на заложените по него дейности въвежда в практиката интегриран подход, съчетаващ финансиране чрез планирани и утвърдени държавни или ведомствени годишни бюджети, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, финансиране по европейски и други международни проекти.

Обществените консултации са открити до 8 ноември 2015 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя партньорство с Международна „он-лайн“ стокова борса
Палатата ще бъде акредитираща организация за България във връзка с оперирането на български фирми на борсата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България връчи отличия на най-добрите компании в сектора
Златната награда в раздел „Големи строители" получи „Главболгарстрой" АД Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ден след изборите е предложена актуализация на Бюджет 2015
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на МС за приемане на Отчет за 2014 г. и на План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република Бъ
За забавяне на темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Край на банковата тайна за граждани на ЕС в Швейцария
Важна стъпка в борбата срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане Още
Бюджет на ЕС за 2016 г.: "Големият приоритет е подкрепата за заетостта"
Парламентът предлага специално да се продължат инициативите за младежка заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция за управление на кредитния риск
3 ноември 2015, София Хотел Балкан Още