Брой 207 (967), 27-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Край на банковата тайна за граждани на ЕС в Швейцария


Днес Европейският парламент прие позиция относно споразумение с Швейцария, което би затруднило гражданите на ЕС при укриване на приходи от данъчните власти в банкови сметки в страната. Според договора от 2018 г. ЕС и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители.

„Ние няма да допуснем лица и компании да укриват свои активи с цел да избегнат плащането на данъци. Когато хората извършват данъчни престъпления, те взимат от парите, които биха могли да отидат за училища и здравеопазване. Краят на банковата тайна е много важна стъпка в тази борба срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане“, каза докладчикът Йепе Кофод (С&Д, Дания).

През май 2015 г. ЕС и Швейцария подписаха споразумение за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Информацията, която ще се обменя, включва не само доходи като лихви и дивиденти, а също така и балансите по сметки и приходите от продажба на финансови активи.

Споразумението гарантира, че Швейцария ще започне да прилага по-стриктни мерки, еквивалентни на тези, които са в сила в ЕС от март 2014 г. Споразумението също така отговаря на глобалния стандарт за автоматичния обмен на информация за финансови сметки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Други разпоредби целят да намалят опасността за данъкоплатците да бъдат докладвани на данъчните власти за прехвърляне на активи или инвестиране в продукти, които попадат извън обхвата на споразумението.

Данъчните администрации в страните членки и Швейцария ще могат да:

  • идентифицират точно и безпогрешно съответните данъкоплатци;
  • се разпореждат и налагат своето данъчно законодателство в трансгранични ситуации;
  • оценяват вероятността някой да извършва избягване на плащането на данъци;
  • избегнат ненужни допълнителни разследвания.

Какво следва?

Сега ЕС и Швейцария трябва да сключат споразумението навреме, за да може то да влезе в сила на 1 януари 2017 г. След това предстои консултация с Парламента, а споразумението трябва също така да бъде ратифицирано от швейцарския парламент.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя партньорство с Международна „он-лайн“ стокова борса
Палатата ще бъде акредитираща организация за България във връзка с оперирането на български фирми на борсата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България връчи отличия на най-добрите компании в сектора
Златната награда в раздел „Големи строители" получи „Главболгарстрой" АД Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ден след изборите е предложена актуализация на Бюджет 2015
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на МС за приемане на Отчет за 2014 г. и на План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република Бъ
За забавяне на темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Край на банковата тайна за граждани на ЕС в Швейцария
Важна стъпка в борбата срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане Още
Бюджет на ЕС за 2016 г.: "Големият приоритет е подкрепата за заетостта"
Парламентът предлага специално да се продължат инициативите за младежка заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция за управление на кредитния риск
3 ноември 2015, София Хотел Балкан Още