Брой 207 (967), 27-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ГЛЕДНА ТОЧКА

Ден след изборите е предложена актуализация на Бюджет 2015


Нови разходи в централната власт за 390 млн. лв. - предимно за персонал в силовите министерства

Едва няколко часа след приключване на изборите, финансовото министерство предложи нови разходи и актуализация на бюджета за тази година. Фокусът днес е върху публикувания проектобюджет за следващата година, но това, което веднага прави впечатление е, че в неговите преходни и заключителни разпоредби се предлага актуализация на Бюджет 2015. По-доброто изпълнение на приходите е в рамките на 830 млн. лв., като то е предимно в косвените данъци, но това по-никакъв начин не подобрява бюджетното салдо, дори напротив - то се влошава с 50 млн. лв. Причината е, че финансовото министерство залага нови разходи за над 880 млн. лв.

Разбивката на тези 880 млн. лв. разкрива някои интересни неща. Над 490 млн. лв. са трансфери към сметките на фондовете, обвързани с европейските средства (Националния фонд и Държавен фонд "Земеделие"), тоест това са пари, с които ще се префинансират европейски проекти. Другите близо 390 млн. лв. обаче са класически допълнителни харчове на правителството, които традиционно се залагат в перото за допълнителни фискални мерки. Голяма част от тези средства са насочени към силовите министерства и то конкретно за персонал - 57 млн. лв. за Министерство на отбраната (в т.ч. 48 млн. в. за персонал) и 180 млн. лв. за Министерство на вътрешните работи (в т.ч. 120 млн. лв. за персонал). Към тях можем да прибавим и 19 млн. лв. за персонал в Министерство на правосъдието.

На практика за трета поредна година данъкоплатците са принудени да посрещнат изненадващи допълнителни разходи на администрацията в края на бюджетната година. Въпреки доброто изпълнение на приходната част, правителството не само не успява да намали дефицита спрямо предварително заложеното, но дори го увеличава напълно съзнателно с нови разходи. Тихото внасяне на тази сериозна актуализация като притурка към бюджета за следващата година е изключително притеснително. Не е изненада, че при подобни нагласи към нови и нови разходи официалната средносрочната бюджетна прогноза предвижда бюджетен дефицит поне до 2018 г. Подобно развитие, дори без нови изненадващи разходи, би означавало период от 10 години на бюджетен дефицит след настъпването на кризата. 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя партньорство с Международна „он-лайн“ стокова борса
Палатата ще бъде акредитираща организация за България във връзка с оперирането на български фирми на борсата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България връчи отличия на най-добрите компании в сектора
Златната награда в раздел „Големи строители" получи „Главболгарстрой" АД Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ден след изборите е предложена актуализация на Бюджет 2015
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на МС за приемане на Отчет за 2014 г. и на План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република Бъ
За забавяне на темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Край на банковата тайна за граждани на ЕС в Швейцария
Важна стъпка в борбата срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане Още
Бюджет на ЕС за 2016 г.: "Големият приоритет е подкрепата за заетостта"
Парламентът предлага специално да се продължат инициативите за младежка заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция за управление на кредитния риск
3 ноември 2015, София Хотел Балкан Още