Брой 70 (327), 09-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане промени в Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и в Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група по електробезопасност, в изпълнение на една от мерките от националната програма по безопасност и здраве при работа – 2012 г.

Според досегашната редакция на текстовете обучението и изпитът за квалификационна група могат да се провеждат и в специализирани учебни центрове, упълномощени от ресорния министър. С предложената промяна се дава възможност енергийни предприятия, лицензирани по ЗЕ, лицензирани центрове за професионално обучение и висши училища да извършват обучение и изпит за квалификационна група.

Промяната ще повиши качеството на обучение за придобиване на квалификационна група по безопасност и ще намали административната тежест за потребителите.

Текстовете в двата правилника – за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, са идентични.  Затова Националният съвет по условия на труд е приел решение за промяна и на двата документа.

Предложените промени в документите може да видите тук и тук.

Предложенията на заинтересованите лица могат да се изпращат на имейл адрес: k.kichukova@mee.government.bg в законоустановения срок.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП
Обсъдиха се нови възможности за сътрудничество при организиране на промоционални прояви в услуга на МСП Още
Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”
GS1 логистичният етикет служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишлеността през февруари
На месечна основа производството на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 9,4% Още
Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2013 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
Процедурите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа
Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група… Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Министерството на околната среда и водите приема до 30 април становища и бележки по Предложението за Директива Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
MedPharm Careers - най-голямото медицинско кариерно изложение ще гостува в София, Пловдив и Варна
Покани за международни събития, получени в БТПП