Брой 70 (327), 09-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Спад на промишлеността през февруари


През февруари 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2% в сравнение с януари 2013 година. Това показват изнесените на 8 април предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна основа през втория месец на 2013 г. спрямо предходния е регистрирано намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.4%, в добивната промишленост - с 5.4%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 39.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 12.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 11.4%, производството на напитки - с 8.4%, производството на химични продукти - с 8.3%, производството на хранителни продукти - с 6.0%. Ръст е регистриран при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 18.0%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8.7%, и при производството на тютюневи изделия - с 6.7%

Същевременно през втория месец на годината календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 5.1% спрямо съответния месец на 2012 година.

На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в преработващата промишленост - със 7.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление от 6.0%.

По-значителен ръст спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 41.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 41.0%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 29.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.3%. Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 11.0%, производството на химични продукти - с 10.8%, и при производството на хранителни продукти - с 10.5%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП
Обсъдиха се нови възможности за сътрудничество при организиране на промоционални прояви в услуга на МСП Още
Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”
GS1 логистичният етикет служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишлеността през февруари
На месечна основа производството на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 9,4% Още
Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2013 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
Процедурите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа
Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група… Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Министерството на околната среда и водите приема до 30 април становища и бележки по Предложението за Директива Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
MedPharm Careers - най-голямото медицинско кариерно изложение ще гостува в София, Пловдив и Варна
Покани за международни събития, получени в БТПП