Брой 70 (327), 09-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива


На 24.01.2013 г. Европейската комисия представи амбициозен пакет от мерки за „Чиста енергия за транспорта”, част от който е и Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива СОМ (2013)18.

Представена е също Обобщена оценка на въздействието, придружаваща Предложението за директива (SWD/2013/06 final).

Основна цел на Предложението за директива е да гарантира изграждането на инфраструктура за алтернативните горива и прилагането на общи технически спецификации за тази инфраструктура в Европейския съюз.

Предложението изисква:

  • Държавите-членки да създадат национални рамки за политиката за развитието на пазара на алтернативните горива и тяхната инфраструктура.
  • Прилагането на общи технически спецификации и изграждането на минимална инфраструктура за алтернативни горива за транспорта, като електроенергия, природен газ и водород, което е от ключово значение за приемането на тези горива от потребителите и за по-нататъшното развитие и разгръщане на технологията от отрасъла.
  • Определяне на общи елементи на информацията за потребителите на горивата и за съвместимостта с превозните средства, която да бъде налична на колонката в точките за зареждане, в ръководствата на превозните средства, както и върху самите превозни средства.

Предложението за Директива и Обобщена оценка на въздействието са публикувани като приложения.

Министерството на околната среда и водите приема становища и бележки по Предложението за Директива, в срок до 30 април 2013 г. на електронни адреси: tsvelinova@mtitc.government.bg и aivanov@mtitc.government.bg.

Приложения:

 Обобщена оценка на въздействието, придружаваща предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП
Обсъдиха се нови възможности за сътрудничество при организиране на промоционални прояви в услуга на МСП Още
Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”
GS1 логистичният етикет служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишлеността през февруари
На месечна основа производството на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 9,4% Още
Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2013 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
Процедурите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа
Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група… Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Министерството на околната среда и водите приема до 30 април становища и бележки по Предложението за Директива Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
MedPharm Careers - най-голямото медицинско кариерно изложение ще гостува в София, Пловдив и Варна
Покани за международни събития, получени в БТПП