Брой 70 (327), 09-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”


Съвет GS1 България към БТПП организира семинар на тема: „Стандартен GS1 логистичен етикет”. Събитието ще се проведе на  16 април 2013 г., в сградата на БТПП от 14.00 ч.

Целта на семинара е да запознае участниците със структурата и съдържанието на стандартния GS1 логистичен етикет. Специално внимание ще се обърне на:

  • определянето на SSCC номерата на логистичните единици,
  • начина за кодиране на допълнителна информация върху логистичния етикет (партида, срок на годност, брой на съдържащите се кашони и други) и
  • баркод символ GS1-128.

Участието в семинара е безплатно.

На участниците в семинара ще бъде предоставено ръководство „Правила за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет.

Контекст

С цел да отговорят на нормативните изисквания за осигуряване на бърза и ефективна проследимост на продуктите чрез използване на съвременни технологии търговските вериги в България изискват от своите доставчици подходящо маркиране на потребителските и логистични единици, което позволява автоматична обработка на информацията за тях. Решението трябва да повиши безопасността на крайните потребители, а освен това води до по-добро управление на наличностите и съкращаване на разходите. Предвид глобализацията на пазарите и за да бъдат облекчени фирмите при изпълнение на подобни изисквания е важно използването на глобални стандарти. GS1 логистичният етикет е общо приет стандарт, разработен с участието на заинтересованите страни от цял свят и служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка.

Желаещи да участват в семинара могат да се регистрират на интернет страницата на GS1 България http://www.gs1bg.org/lang_bg/services.php?menu=2,1,2,2,0 или по е-мейл: gs1bulgaria@gs1bg.org  не по-късно от 15 април 2013 г.

За допълнителна информация: тел./факс: 02/8117 604, 571 и 567 или е-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП
Обсъдиха се нови възможности за сътрудничество при организиране на промоционални прояви в услуга на МСП Още
Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”
GS1 логистичният етикет служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишлеността през февруари
На месечна основа производството на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 9,4% Още
Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2013 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
Процедурите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа
Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група… Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Министерството на околната среда и водите приема до 30 април становища и бележки по Предложението за Директива Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
MedPharm Careers - най-голямото медицинско кариерно изложение ще гостува в София, Пловдив и Варна
Покани за международни събития, получени в БТПП