Брой 70 (327), 09-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП


Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Никола Стоянов разговаря с ръководството на БТПП. Той бе запознат подробно с цялостната дейност на Палатата.

Бяха дискутирани бъдещи проекти, по които двете организации могат да си сътрудничат в подкрепа на българските малки и средни предприятия от всички сфери на икономиката. Разгледаха се различни възможности за сътрудничество при организиране на бъдещи прояви в услуга на МСП, като форуми, панаири и изложения, участие в семинари и други инициативи.

Отбелязано бе значението на проекта  "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" и утвърдените индикативни програми за колективно участие на български компании в международни изложения в периода април 2013 – април 2014 г.

БТПП чрез своите информационни канали своевременно съобщава на фирмите за тези промоционални прояви.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия посети БТПП
Обсъдиха се нови възможности за сътрудничество при организиране на промоционални прояви в услуга на МСП Още
Покана за участие в семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет”
GS1 логистичният етикет служи като основа при изграждането на стандартни решения за проследяване на логистични единици по веригите за доставка Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Спад на промишлеността през февруари
На месечна основа производството на електрическа и топлоенергия и газ намалява с 9,4% Още
Среден осигурителен доход за страната за месец февруари 2013 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
Процедурите са по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в два правилника за безопасност и здраве при работа
Измененията са продиктувани от необходимостта за промяна в условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група… Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК изиска информация от търговските вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Министерството на околната среда и водите приема до 30 април становища и бележки по Предложението за Директива Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
MedPharm Careers - най-голямото медицинско кариерно изложение ще гостува в София, Пловдив и Варна
Покани за международни събития, получени в БТПП