Назад

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно


Коментар на д-р Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, в ефира на България Он Еър

Минималният размер на дневните пари при командировка с нощувка в България се увеличи от 20 на 40 лв., а този на предоставяните средства за работно пътуване без нощувка - от 10 на 20 лева. Това одобри Министерският съвет. Парите за служебни пътувания в чужбина също ще се актуализират.

За първи път от 15 години правителството актуализира дневните пари, които ще се изплащат за командировки. Решението беше взето, след като Националният съвет за тристранно сътрудничество подчерта, че промяна е необходима. Въпреки че се създават по-високи разходи за работодателите, бизнесът е съгласен с по-високият размер на командировъчните.

"Проведохме бързо анкетно проучване сред нашите членове като резултатите са категорични в полза на крайната необходимост да се извършат подобни промени в съответните наредби, тъй като разходите съответно и в чужбина, и в страната, специално дневните, са се променили. Всъщност тези размери, които са нормативно заложени, не покриват разходите на командированите лица", коментира д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

Предвижда се и възможност дневните да бъдат до 200% от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв. Размерът ще се определя от командироващия или от друг колективен орган за управление на предприятието. 

Освен парите за командировки в страната, се актуализират и тези за служебни пътувания и специализации в чужбина. Командировъчните ще зависят от стандарта в държавата, в която ще се пътува и съответно ще се изчисляват по определена формула. Сумата за Европа ще варира от 39 евро за страни като Словакия до 59 евро за Великобритания. Известни притеснения относно начина на изчисляване на средствата имат от БТПП. 

"Възражението ни е по отношение на диференцирания подход при определяне на дневните пари в рамките на ЕС. Сложна формула са възприели от Министерството на финансите. Считаме, че трябва да се възприеме единна ставка в ЕС и диференцирана в трети страни", смята д-р Тодоров. Новите промени въвеждат и възможност командировъчните да се издават в електронен вид, без да е необходимо подпечатване.

Вижте повече в репортажа на Борислава Алексова.