Назад

Информационен ден – COST (European Cooperation in Science and Technology)


На 24 май 2023 г. е организиран онлайн информационният ден за COST (European Cooperation in Science and Technology)Събитието е отворено за всички изследователи и иноватори във всеки етап от кариерата и от всяка област на изследване, особено за млади изследователи, както и за персонал в областта на научните изследвания и иновациите. Целта е да се информират изследователите и иноваторите за това как да се свържат с COST действия или да подадат предложение за COST действие, ролята и въздействието на програмата COST и ползите от участието в COST за кариерата на изследователите, с акцент върху младите изследователи.

За да вземете участие в информационния ден е необходимо да направите предварителна регистрация на следния линк.

Повече информация може да намерите тук.