Брой 200 (457), 15-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Енергетика: 250 инфраструктурни проекта биха могли да получат финансиране от 5,85 милиарда евро


Модерната инфраструктура с надеждни мрежи и адекватни междусистемни електропроводи е изключително важна за един интегриран енергиен пазар, на който потребителите получават най-доброто за своите пари. Европейската комисия прие списък от 250 ключови проекта за енергийна инфраструктура. Тези „проекти от общ интерес“ ще имат право на ускорено лицензиране и по-добри регулаторни условия и може да получат достъп до финансови средства по Механизма за свързване на Европа, чийто бюджет за трансевропейска енергийна инфраструктура за периода 2014-2020 г. възлиза на 5,85 милиарда евро. Това ще помогне проектите да бъдат реализирани по-бързо и да са по-привлекателни за инвеститори. Проектите ще помогнат на държавите от ЕС да интегрират енергийните си пазари, да разнообразят енергийните си източници и да сложат край на енергийната изолация на някои страни от Съюза. Проектите ще позволят също така преносната мрежа да поема все повече енергия от възобновяеми източници и като резултат да се намалят емисиите на CO2.

Над 10 български енергийни проекта могат да получат финансиране от ЕС в периода 2014-2020 г. В списъка влизат изграждането на газовата връзка със Сърбия и увеличаването на капацитета на газопровода към Гърция. Страната ни ще може да кандидатства и за пари за газовата връзка с Турция, както и за разширяването на газохранилището в Чирен и за строителство на ново газохранилище. Включени са и няколко ключови далекопровода.

Допълнителна информация - на следните интернет адреси:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-880_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия - твърдо за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество
Българският бизнес се запозна с възможностите за икономическо сътрудничество с най-новия член на европейското семейство – Хърватия Още
Традиционна среща с представители на бизнеса и на местната власт във Велико Търново
Нерешен проблем са обществените поръчки, необходима е прозрачност и подобряване на процедурите – това споделиха местните предприемачи Още
Покана за участие в „Мисия за растеж” в Португалия, 28-29 ноември 2013
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща на силистренския бизнес с председателя на Българо-руската търговско-промишлена палата
Търговско-промишлена камара - Пловдив обучава младежи от чужбина
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: На работа през септември 2013 са постъпили 23 526 безработни
През септември равнището на безработица е 10.8% Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
НСИ: Разходите за научна дейност през 2012 нарастват с 15.5%
33.6% от персонала, зает с НИРД в еквивалент на пълна заетост, притежава докторска степен - гаранция за висок професионализъм на научните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Енергетика: 250 инфраструктурни проекта биха могли да получат финансиране от 5,85 милиарда евро
Над 10 български енергийни проекта могат да получат финансиране от ЕС в периода 2014-2020 г. Още
Проучване на ЕК потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни
Процентът на мигрантите от ЕС във Великобритания сред неработещите е далеч по-нисък – 30%, в сравнение с местното незаето население - 43% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на доклад от ИПИ за акциза върху цигарите