Брой 200 (457), 15-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проучване на ЕК потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни


Европейската комисия представи официално доклада си за влиянието на миграцията върху социалното осигуряване в Европейския съюз.  В него се опровергават твърденията, че мигрантите се възползват от социалните системи на държавите, в които пребивават.

В доклада се посочва, че в повечето страни от ЕС мигрантите от други държави-членки използват социални облаги не по-интензивно от гражданите на приемащата страна, показва публикуваното от Европейската комисия проучване. В повечето обхванати от него страни има по-малка вероятност мигрантите да получават обезщетения за инвалидност или безработица.

Сред интересните факти е, че процентът на мигрантите от Европейския съюз във Великобритания сред неработещите е далеч по-нисък – 30% в сравнение с местното незаето население 43%. Делът на икономически неактивните мигранти от ЕС във Великобритания остава на непроменен и през 2012 г. спрямо 2011 г.,  а именно 1.2 %.

Работниците от други държави-членки не само във Великобритания, но и в ЕС като цяло плащат повече данъци и социални осигуровки отколкото те получават  под формата на облаги и услуги, тъй като тенденцията е те да са по-млади и по-активни икономически отколкото работната сила на приемащата държава.

Допълнителна информация, както и пълния текст на доклада, може да намерите на следния интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1980&furtherNews=yes

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия - твърдо за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество
Българският бизнес се запозна с възможностите за икономическо сътрудничество с най-новия член на европейското семейство – Хърватия Още
Традиционна среща с представители на бизнеса и на местната власт във Велико Търново
Нерешен проблем са обществените поръчки, необходима е прозрачност и подобряване на процедурите – това споделиха местните предприемачи Още
Покана за участие в „Мисия за растеж” в Португалия, 28-29 ноември 2013
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща на силистренския бизнес с председателя на Българо-руската търговско-промишлена палата
Търговско-промишлена камара - Пловдив обучава младежи от чужбина
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: На работа през септември 2013 са постъпили 23 526 безработни
През септември равнището на безработица е 10.8% Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
НСИ: Разходите за научна дейност през 2012 нарастват с 15.5%
33.6% от персонала, зает с НИРД в еквивалент на пълна заетост, притежава докторска степен - гаранция за висок професионализъм на научните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Енергетика: 250 инфраструктурни проекта биха могли да получат финансиране от 5,85 милиарда евро
Над 10 български енергийни проекта могат да получат финансиране от ЕС в периода 2014-2020 г. Още
Проучване на ЕК потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни
Процентът на мигрантите от ЕС във Великобритания сред неработещите е далеч по-нисък – 30%, в сравнение с местното незаето население - 43% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на доклад от ИПИ за акциза върху цигарите