Брой 200 (457), 15-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенция по заетостта: На работа през септември 2013 са постъпили 23 526 безработни


На работа през септември са постъпили 23 526 безработни, с 4 199 лица повече спрямо предходния месец, основно поради ръста на започналите работа безработни в реалната икономика. Започналите работа в реалната икономика безработни са 15 429. Това сочат данните на Агенцията по заетостта.

По програми за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са постъпили на работа 7186 лица.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 911 лица.

През месец септември 2013г. равнището на безработица е 10.8%, с 0.1 процентни пункта по-високо от август, но с 1.1 процентни пункта по-ниско от началото на годината.

В бюрата по труда са регистрирани 354 563 безработни. Те са с 3125 лица повече от август, но с 37 120 лица по-малко спрямо началото на годината.

В бюрата по труда в реалната икономика са заявени 13 523 работни места, с 1591 места повече от август. Повече от половината места са заявени от публичния сектор. Делът му се увеличава с над 13 процентни пункта, във връзка с нарасналото търсене на работна сила по повод началото на учебната година.

По програми за заетост са заявени 7193 места, с 394 места повече от предходния месец.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетоста в бюрата по труда са обявени 1964 работни места, при 933 работни места през август.

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия - твърдо за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество
Българският бизнес се запозна с възможностите за икономическо сътрудничество с най-новия член на европейското семейство – Хърватия Още
Традиционна среща с представители на бизнеса и на местната власт във Велико Търново
Нерешен проблем са обществените поръчки, необходима е прозрачност и подобряване на процедурите – това споделиха местните предприемачи Още
Покана за участие в „Мисия за растеж” в Португалия, 28-29 ноември 2013
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща на силистренския бизнес с председателя на Българо-руската търговско-промишлена палата
Търговско-промишлена камара - Пловдив обучава младежи от чужбина
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: На работа през септември 2013 са постъпили 23 526 безработни
През септември равнището на безработица е 10.8% Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
НСИ: Разходите за научна дейност през 2012 нарастват с 15.5%
33.6% от персонала, зает с НИРД в еквивалент на пълна заетост, притежава докторска степен - гаранция за висок професионализъм на научните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Енергетика: 250 инфраструктурни проекта биха могли да получат финансиране от 5,85 милиарда евро
Над 10 български енергийни проекта могат да получат финансиране от ЕС в периода 2014-2020 г. Още
Проучване на ЕК потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни
Процентът на мигрантите от ЕС във Великобритания сред неработещите е далеч по-нисък – 30%, в сравнение с местното незаето население - 43% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на доклад от ИПИ за акциза върху цигарите