Брой 203 (208), 18-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

На заседанието на Европейския съвет ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа


На заседанието на Европейския съвет на 18 – 19 октомври лидерите на ЕС ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа и за укрепване на Съюза.

Действията, предприети до този момент по Пакта за растеж и работни места, план за инвестиране на 120 млрд. евро в икономически стимули, ще бъдат преразгледани.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу подчерта, че страните от ЕС трябва да действат бързо за изпълнение на споразумението. Комисията ще запознае подробно лидерите на ЕС с положението в момента – какво се предлага, какви са пречките и какви трябва да са следващите стъпки.

Средствата по линия на пакта ще се изразходват за проекти за развитие на иновациите и уменията, малките предприятия, чистата енергия, транспортната и широколентовата инфраструктура. Около 55 млрд. евро ще бъдат пренасочени от неизползвани средства на ЕС за регионално развитие към подпомагане на малки предприятия и създаване на работни места за млади хора.

Пътна карта за по-тесен съюз

Лидерите на ЕС ще обсъдят и проект на план за по-тесен икономически и паричен съюз, който ще бъде представен от председателя на Съвета Херман Ван Ромпой заедно с председателите на Комисията, Еврогрупата и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Предложенията включват общи правила за надзор на финансовия сектор в еврозоната, поддържане на държавните бюджети в договорени граници и по-тясна координация на икономическата политика.

Като първа стъпка Комисията предложи мерки за общ надзор на банките в еврозоната с участието на ЕЦБ като средство за възстановяване на стабилността.

Всички страни от ЕС ще могат да участват в новото споразумение, което представлява стъпка в посока банков съюз.

Комисията също така предложи общи правила за намеса, когато банка изпитва финансови затруднения. Те ще помогнат за намаляване на последиците от фалита на банка за финансовите пазари и на разходите за данъкоплатците по нейното спасяване.

Фискален съюз

Кризата показа, че страните от еврозоната трябва да задълбочат координацията на своите бюджетни политики, за да се осигури устойчив растеж и икономическа стабилност

Възможно е в бъдеще еврозоната да създаде съвместен бюджет, за да помага на своите членове да се справят с икономически и финансови кризи.

Дневен ред на заседанието на Европейския съвет, 18-19 октомври
Доклад: Изпълнение на Пакта за растеж и работни места

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключи бизнес мисията в Индия
Постигнати са конкретни договорености и е поставеното начало за бъдещи партньорства Още
Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”
Използването на GLN номерата за идентификация на фирмите е важна стъпка към създаването на електронно правителство Още
Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
БТПП е за обвързване размера на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника..... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
380 лв. е таксата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
С наредба се урежда процедурата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕС, на ЕЦБ и на ЕИБ
НОИ ще поддържа регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
На заседанието на Европейския съвет ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа
Около 55 млрд. евро ще бъдат пренасочени от неизползвани средства на ЕС за регионално развитие към подпомагане на малки предприятия и създаване на работни места за млади хора Още