Брой 203 (208), 18-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

380 лв. е таксата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България


Министерският съвет прие нова тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта.

В съответствие с направените разчети на разходите проектът на тарифата предвижда да се заплащат следните такси:

  • за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България, вкл. за издаване на удостоверение за регистрация - 380 лв.;
  • за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в други държави и на моряци, вкл. за издаване на удостоверение за регистрация – 670 лв.;
  • за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност - 50 лв.;
  • за регистрация на посреднически договор с чужд работодател, вкл. корабопритежател - 120 лв.

В новия проект на тарифата отпада таксата за регистрация на изменение и/или допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги в срока на регистрацията, чийто размер в старата тарифа беше 90 лв.

Размерът на таксите съответства на разходите на административния орган (Агенцията по заетостта) за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрол.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключи бизнес мисията в Индия
Постигнати са конкретни договорености и е поставеното начало за бъдещи партньорства Още
Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”
Използването на GLN номерата за идентификация на фирмите е важна стъпка към създаването на електронно правителство Още
Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
БТПП е за обвързване размера на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника..... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
380 лв. е таксата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
С наредба се урежда процедурата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕС, на ЕЦБ и на ЕИБ
НОИ ще поддържа регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
На заседанието на Европейския съвет ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа
Около 55 млрд. евро ще бъдат пренасочени от неизползвани средства на ЕС за регионално развитие към подпомагане на малки предприятия и създаване на работни места за млади хора Още