Брой 203 (208), 18-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”


През втория пленарен ден на Регионалния форум „GS1 в Европа“ председателят на БТПП и председател на Борда на GS1 България към БТПП Цветан Симеонов съобщи, че акцентът е поставен върху електронното правителство и електронното фактуриране. На днешните заседания са представени добри практики от използване на стандартите GS1 в публичния сектор в Румъния, Дания и Австрия.

От 2005 година в Дания е въведено електронното фактуриране в публичния сектор. В тази връзка на фирмите са определени GLN номера по стандартите GS1. Решение за използването на GLN номера за идентификация на фирмите в електронния обмен на данни в публичния сектор е взето и от австрийското правителство. В Румъния електронното фактуриране ще се използва и за улеснено възстановяване на ДДС на фирмите. Правителствата и на трите страни имат изключително положително отношение към международните стандарти GS1 и използването на GLN номерата за идентификация на фирмите. GLN са уникални, валидни в цял свят, функционални и облекчават международния икономически обмен, като позволяват на фирмите да се идентифицират еднозначно спрямо своите международни партньори и облекчават комуникацията между тях. Използването на глобални стандарти за идентификация, комуникация и описание на процесите може да бъде сравнено с използването на единен език.

Факт е, че в България за идентификация на фирмите успешно се използва БУЛСТАТ номер. Той е уникален, но на национално ниво и възможностите му са сравнително ограничени. Според Цветан Симеонов, крайно време е да се премине към използването на трансграничен идентификатор, какъвто е GLN номерът. Освен идентификация на фирмата като юридическо лице, той позволява идентификация и на по-ниско ниво, като филиали на фирмата, нейни производствени или складови бази, рампи и други, чак до ниво складова клетка.

Правителствата на Дания, Австрия и Румъния са уверени в успеха да наложат на публичния сектор използването на GLN номерата. Това е важна стъпка към създаването на електронно правителство. Заедно с електронното фактуриране - според фактите и данните, представени на форума, и както обобщи Цветан Симеонов - това ще доведе до:

  • Висока степен на събираемост на задълженията на фирмите към бюджета
  • Ограничаване на корупцията в държавния сектор
  • Съкращаване на разходи, чрез преминаване от хартиен към електронен вид на документите при въвеждане на електронните фактури към публичните институции.

При завръщане на делегацията от форума получената информация ще бъде предоставена на компетентните органи. БТПП ще организира срещи с отговорните институции в правителството, на които да бъдат обсъдени възможностите за доусъвършенстване на услугите на нашата администрация с използване на глобалните стандартите GS1.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключи бизнес мисията в Индия
Постигнати са конкретни договорености и е поставеното начало за бъдещи партньорства Още
Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”
Използването на GLN номерата за идентификация на фирмите е важна стъпка към създаването на електронно правителство Още
Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
БТПП е за обвързване размера на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника..... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
380 лв. е таксата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
С наредба се урежда процедурата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕС, на ЕЦБ и на ЕИБ
НОИ ще поддържа регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
На заседанието на Европейския съвет ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа
Около 55 млрд. евро ще бъдат пренасочени от неизползвани средства на ЕС за регионално развитие към подпомагане на малки предприятия и създаване на работни места за млади хора Още