Брой 214 (219), 02-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС


България не споделя мнението на Кипърското председателство на Европейската комисия за намаление на размера на Многогодишната финансова рамка (МФР) на Европейския съюз (ЕС) за периода 2014 - 2020 година. Това заяви днес заместник - министърът на финансите Боряна Пенчева на Публична дискусия „Възможности и предизвикателства пред България в контекста на Многогодишната финансова рамка и Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г.". Тя се състоя в рамките на изнесеното заседание на Съвета за Европейски въпроси в Пловдив. Пенчева допълни, че ако все пак се стигне до намаление, България не е склонна да прави компромиси по три важни за страната ни елемента. Това са Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и средствата предвидени за подкрепа за извеждане от експлоатация на ядрени мощности. Според заместник - министъра средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни. Ако общата сума за директните земеделски плащания бъде намалена, то това не трябва да засяга държавите членки, които получават преки плащания под средния за ЕС размер, какъвто е случаят със страната ни. България продължава да настоява и за 450 млн. евро вместо предвидените  208,5 млн. евро за извеждане от експлоатация на старите блокове от I до IV на АЕЦ „Козлодуй".

Относно реформата на системата за собствени ресурси на бюджета на ЕС, България приветства всички усилия на Европейската комисия за опростяването й с цел по-голяма прозрачност. Според Пенчева страната ни подкрепя предложението на Европейската комисия (ЕК) за изменение на корекционния механизъм  чрез плащане на еднократни суми годишно, както и премахването на действащия в момента източник за финансиране на бюджета на ЕС на база на ДДС. Заместник - министърът допълни, че засега страната ни няма да въвежда и данък върху финансовите сделки. Въвеждането му само за част от държавите - членки не води до опростяване и по-голяма прозрачност на системата за финансиране на бюджета на ЕС, каквато е целта на реформата.

Боряна Пенчева разясни и ролята на Министерството на финансите (МФ) при изготвяне на позицията на България по отношение на МФР 2014 - 2014 година. Институцията отчита финансовия интерес на страната, изготвя анализи и предложения за позиции и стратегии за преговори. Пенчева допълни, че МФ подготвя финансов анализ за разпределението на средствата по Кохезионната политика, като целта е да се формулират и предложат различни варианти в подкрепа на българската позиция, за по-добра защита на националните ни интереси в преговорите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП
Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката
БТПП и БАИ обединяват усилията си за по-добро представяне на възможностите за инвестиции у нас Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Н.Пр. Аба Абдулахи Тиджани представи своите амбициозни планове, свързани с бъдещото развитие на двустранните икономически отношения Още
Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Турция за приватизация на дружество за доставки на природен газ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС
Средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне „Инвестиционни възможности в рамките на инициативата JESSICA в България"