Брой 214 (219), 02-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП


По искане на БСП в БТПП се проведе среща на национално представителните работодателски организации по проблемите и политиките в проекта за Бюджет 2013. Гости бяха Евгени Узунов – зам.-председател на БСП, Пламен Орешарски, народен представител и бивш министър на финансите, и Йордан Стойков – член на ИС на партията.

„Проектът на Бюджет 2013 е относително добре балансиран, но има опасност да не се изпълни приходната му част, затова  получава 4 негативни оценки” - беше коментарът на Орешарски.

От страна на работодателските организации председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза съществуването на риск да не се изпълнят заложените в бюджета параметри, при това ниво на събираемост. Той допълни, че проблемите, които трябва да се решат, са увеличението на минимална работна заплата, което не се подкрепя и от БТПП, пенсиите за инвалиди, заплащането на първите три дни болнични, които от временна мярка са останали вече постоянна.

Становища представиха още Камен Колев – зам.-председател на БСК, и Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се изказа в подкрепа на запазването на плоския данък, защото ползите са повече от недостатъците. Той отбеляза, че БТПП подкрепя един балансиран бюджет и запазване на данъчните нива, с изключение на данъка върху едноличните търговци и данъка върху дивидентите. Администрацията продължава да представлява проблем и ако обслужването на бизнеса се подобри, това ще се отрази добре на икономическия климат и ще е предпоставка за излизане от кризата. Друго усложнение, което „спира“ бизнеса, е, че има определени райони, които са фактически дискриминирани. Такъв е случаят с област Монтана, която данъчно се обслужва от Велико Търново, заради проведени съкращения в данъчната администрация.

Като положително беше отбелязано намерението за обслужване на фирмите по електронен път, предвиждано с реализацията на електронно правителство. Симеонов напомни, че размерът на таксите за предоставените услуги трябва да покриват единствено разходите за обслужване на бизнеса. Съотношението на осигурителните вноски между работник и работодател би било добре да са поделени поравно. Относно здравеопазването Председателят на Палатата отбеляза, че има световни стандарти, които работят много добре в други страни и съответно могат да се изпълняват и в България, по модела на Съвета на GS1-България, който е към БТПП.

Представителите на БСП поеха ангажимент, след като окончателно подготвят позицията си по Бюджет 2013, да я представят  на работодателските организации за коментари.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП
Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката
БТПП и БАИ обединяват усилията си за по-добро представяне на възможностите за инвестиции у нас Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Н.Пр. Аба Абдулахи Тиджани представи своите амбициозни планове, свързани с бъдещото развитие на двустранните икономически отношения Още
Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Турция за приватизация на дружество за доставки на природен газ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС
Средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне „Инвестиционни възможности в рамките на инициативата JESSICA в България"