Брой 214 (219), 02-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП


Посланикът на Бангладеш, акредитиран за България, Н.Пр. Зулфикур Рахман и съветникът към посолството в Анкара Шах Асиф Рахман се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Посланик Рахман се запозна в детайли с историята и дейността на БТПП. Той сподели надежди за възстановяване на добрите търговско-икономически отношения между България и Бангладеш от 70-те и 80-те години на миналия век. След обявяването на независимост на Бангладеш през 1971 и признаването й от България през 1972 е водена бартерна търговия с високи стойности. Г-н Симеонов потвърди, че обемът на двустранния стокообмен през последните 10 години не е окуражаващ и има поле за сътрудничество за използване на икономическия потенциал.

Обемът на двустранната търговия се движи в границите от 2 млн. щ.д. до 9 млн. щ.д. Основни стоки в българския износ за Бангладеш през 2011 г. са: кръвна плазма, антисеруми и кръвни съставки; прежди от синтетични щапелни влакна; табла, пана, конзоли и др. подобни артикули; химична дървесна маса; хранителни добавки за животни и др. Основни стоки във вноса от Бангладеш през 2011 г. са: сурови и необработени тютюни; прежди от юта; облекла от трикотаж и текстил, и др.

Гостът съобщи, че неговата страна предлага създаване на смесена междудържавна комисия с цел решаване на откритите въпроси на държавно ниво. По отношение засилването обмена на информация, касаеща бизнеса, г-н Симеонов предаде на посланика проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на бангладешките търговско-промишлени палати.

Посланик Рахман вече е осъществил срещи у нас с Президента и в Министерството на външните работи. Предстои среща в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП
Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката
БТПП и БАИ обединяват усилията си за по-добро представяне на възможностите за инвестиции у нас Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Н.Пр. Аба Абдулахи Тиджани представи своите амбициозни планове, свързани с бъдещото развитие на двустранните икономически отношения Още
Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Турция за приватизация на дружество за доставки на природен газ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС
Средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне „Инвестиционни възможности в рамките на инициативата JESSICA в България"