Брой 214 (219), 02-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката


Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов за синхронизиране на усилията между двете институции за по-добро представяне на България и възможностите за инвестиции в нашата икономика.

Фокусът беше поставен на представянето и даването на гласност на информация за реализираните вече инвестиционни проекти, както и на търсенето от страна на инвеститори на изгодни проекти у нас. Споделено бе, че информацията за успешно реализираните проекти е най-добрата реклама на възможностите на икономиката в този момент. 

Изразено бе общото мнение, че е необходимо активизиране на контактите с местната власт с цел събирането на информация за реализирани успешни инвестиционни проекти, както и за включване в техните планове на мерки за подпомагане на бизнеса.

Палатата пое ангажимента в диалога със своите членове да обръща внимание на необходимостта да се дава гласност на добрите практики и на успешните проекти, така че да се поощрява инвестиционният интерес към страната ни. 

БТПП също така разчита на по-голяма активност от страна на фирмите при търсене съдействието от Палатата, особено в случаите на затруднения (административни, законодателни) при реализирането на проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП
Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката
БТПП и БАИ обединяват усилията си за по-добро представяне на възможностите за инвестиции у нас Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Н.Пр. Аба Абдулахи Тиджани представи своите амбициозни планове, свързани с бъдещото развитие на двустранните икономически отношения Още
Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Турция за приватизация на дружество за доставки на природен газ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС
Средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне „Инвестиционни възможности в рамките на инициативата JESSICA в България"