Брой 230 (235), 26-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало


На първия годишен форум на Стратегията за Дунавския регион, който ще се проведе в Регенсбург, Бавария, ще бъдат отбелязани резултатите, постигнати през първата година на нейното провеждане. На събитието, съвместно организирано от федерална провинция Бавария и комисаря на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан, ще присъства германският канцлер Ангела Меркел, която ще изнесе основната реч.

Целта на Стратегията за Дунавския регион е да се намират решения на общи за 14 държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда, енергетиката, заетостта и растежа.

Преди началото на форума, който ще се проведе на 27 и 28 ноември, комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Убеден съм, че Стратегията има основен принос за конкурентоспособността на тази част на Европа. Проектите навлизат в много активен етап и вече дават положителни резултати. В Регенсбург ще обсъдим това как Стратегията да донесе по най-ефективен начин промени, които да окажат действително влияние върху живота на хората в целия регион, както понастоящем, така и в рамките на следващия бюджетен период на ЕС“.

На годишния форум ще присъстват представители на 14-те държави, които участват в Стратегията, включително редица министри и държавни секретари, които ще отчетат резултатите и ще очертаят бъдещите действия. Ще присъстват също водещи представители на частния сектор, на регионалния бизнес и на гражданското общество, както и на академичните среди. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова също ще участва в срещата. Тя ще представи напредъка на България по изпълнението на документа в рамките на Пленарна сесия 2 „Дунавската стратегия в действие: От идеи до резултати“.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион бе подета на 13 април 2011 г. и способства за постигане на по-близко сътрудничество между държавите и регионите в целия макрорегион на река Дунав. Целта е да бъдат реализирани стратегически инвестиции в ключови области и да се създадат мрежи за сближаване не само на политическите администрации, но и на предприемачите, малките предприятия и изследователите, както и да се развие сътрудничеството в области като сигурността и туризма.

Стратегията вече допринесе за разработването на ключови инициативи и проекти, сред които са следните:

  • Меморандум за разбирателство между Румъния и България относно навигацията по река Дунав.
  • Моделът на пазара за природен газ в Дунавския регион, чиито резултати са толкова обнадеждаващи, че се възнамерява той да започне да се прилага в целия ЕС.
  • Туризмът в Дунавския регион: една марка — иновативен маркетинг на макрорегиона, който включва способстваща устойчивото развитие концепция с използването на лодки и велосипеди, както и нова пътническа речна флота, която вече е на производствен етап.
  • Правоприлагане: регионите работят съвместно с Европол по проекти, които включват откриването на организирана престъпност и справянето с корупцията в Дунавския регион.
  • Проектът, свързан с риска от наводняване в Дунавския регион: 19 институции в 8 държави участват в създаването на „карта на наводненията“ и в действия за защита на региона.
  • Дунавският бизнес форум: първата мрежова платформа за малките и средните предприятия в региона, в която участват 300 МСП.
  • Проект за иновативни плавателни съдове: развитие на устойчив транспорт по река Дунав. Нови технологични решения заедно с Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Комисията.

Допълнителна информация: http://www.danube-region.eu/pages/projects-and-initiatives

Стратегия на ЕС за Дунавския регион: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи в Будапеща резултатите от дейностите по проект за мултимодални транспортни решения
Обсъдена бе концепция за създаване на център за мултимодален транспорт Още
100-годишнината на „Дейл Карнеги Трейнинг” бе отбелязана в София
У нас над 600 участници са преминали световноизвестния курс за умението да се привличат клиенти, корпоративен тренинг.... Още
Източно-китайският панаир в Шанхай бе представен в БТПП
Основни акценти на изложението са текстил, битови стоки и украшения, облекла и сувенири Още
Новорегистрирани търговски представителства
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на производител, който не даде информация за вложени във фуражите ГМО
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за подаване на заявки по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци
Схемата за българските производители се прилага от 2012 г. и се финансира изцяло със средства от ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало
Целта е да се намират решения на общи за 14-те държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В Доха започва Конференцията на ООН за климата
През следващите две седмици световните политически лидери, изследователи и научни експерти ще търсят път към свят с по-малко въглеродни емисии Още
СЪОБЩЕНИЯ
Почивните дни през 2013 г.