Брой 230 (235), 26-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Удължава се срокът за подаване на заявки по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци


Изготвен е проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане. В нея се включва заявка за подпомагане по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България - форма за физически и юридически лица. Схемата за българските производители на качествени плодове и зеленчуци се прилага за първа година от 2012 г. и се финансира изцяло със средства от Европейския съюз. С цел създаване на условия за нормалното протичане на процеса по прием и обработка на заявки за подпомагане, срокът за подаването им по схемата ще бъде удължен до 11.01.2013 г.

Производителите на качествени плодове и зеленчуци ще подават заявки за подпомагане за 2012 г., като към тях ще се прилагат сертификати, издадени от Българска агенция по безопасност на храните до 30.11.2012 г. Издадените сертификати след тази дата ще бъдат прилагани към заявките за подпомагане за следващата година.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи в Будапеща резултатите от дейностите по проект за мултимодални транспортни решения
Обсъдена бе концепция за създаване на център за мултимодален транспорт Още
100-годишнината на „Дейл Карнеги Трейнинг” бе отбелязана в София
У нас над 600 участници са преминали световноизвестния курс за умението да се привличат клиенти, корпоративен тренинг.... Още
Източно-китайският панаир в Шанхай бе представен в БТПП
Основни акценти на изложението са текстил, битови стоки и украшения, облекла и сувенири Още
Новорегистрирани търговски представителства
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на производител, който не даде информация за вложени във фуражите ГМО
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за подаване на заявки по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци
Схемата за българските производители се прилага от 2012 г. и се финансира изцяло със средства от ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало
Целта е да се намират решения на общи за 14-те държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В Доха започва Конференцията на ООН за климата
През следващите две седмици световните политически лидери, изследователи и научни експерти ще търсят път към свят с по-малко въглеродни емисии Още
СЪОБЩЕНИЯ
Почивните дни през 2013 г.