Брой 230 (235), 26-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В Доха започва Конференцията на ООН за климата


Близо 17 хиляди политици, експерти и изследователи участват в нов кръг преговори относно климата. Форумът на най-високо ниво под егидата на Организацията на обединените нации (ООН) се откри днес в катарската столица Доха. През следващите две седмици участниците в него ще търсят пътя към ново глобално споразумение в климатичната сфера.

Най-ожесточени обсъждания се очаква да предизвикат разрешенията за допълнителни емисии (наричани често „горещ въздух“). Според развиващите се страни мярката е нечестна и противоречи на всякакви опити за намаляване на въглеродните емисии.

Това е 18-та поред Конференция на ООН за климатични изменения. Световният елит, заедно със стотици експерти, търси нов път към успеха и достигане на единно споразумение, след провала на преговорите от Копенхаген през 2009 година.

Сега, когато големи замърсители като Китай и САЩ вече също обещават да положат усилия, шансовете за приемане на значимо споразумение са големи.

ЕС вече е поел ангажимент да намали емисиите си с поне 20% спрямо нивата от 1990 г.  до 2020 г. и дори с 30%, ако и други страни поемат подобни ангажименти.

Преговорите ще продължат до 7 декември.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи в Будапеща резултатите от дейностите по проект за мултимодални транспортни решения
Обсъдена бе концепция за създаване на център за мултимодален транспорт Още
100-годишнината на „Дейл Карнеги Трейнинг” бе отбелязана в София
У нас над 600 участници са преминали световноизвестния курс за умението да се привличат клиенти, корпоративен тренинг.... Още
Източно-китайският панаир в Шанхай бе представен в БТПП
Основни акценти на изложението са текстил, битови стоки и украшения, облекла и сувенири Още
Новорегистрирани търговски представителства
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на производител, който не даде информация за вложени във фуражите ГМО
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за подаване на заявки по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци
Схемата за българските производители се прилага от 2012 г. и се финансира изцяло със средства от ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало
Целта е да се намират решения на общи за 14-те държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В Доха започва Конференцията на ООН за климата
През следващите две седмици световните политически лидери, изследователи и научни експерти ще търсят път към свят с по-малко въглеродни емисии Още
СЪОБЩЕНИЯ
Почивните дни през 2013 г.